In onderzoek

Er is een aantal veenweidegebieden in Gouwe Wiericke waar bodemkundige beperkingen zijn. De provincie stemt dit thema met de stuurgroep Gouwe Wiericke en regionale partners af. Als er informatie over deze gebieden beschikbaar is, dan kun u dat op deze website vinden.