Gebiedsovereenkomst Veenweiden getekend

8 december 2016 - De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio. Ze hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.

Lees meer

13 februari Inloopavond Abessinië-Zuidzijderpolder

Op 13 februari 2017 krijgt u informatie over de natuurverbinding die door Zuidzijderpolder en Polder Abessinië gaat lopen.

Lees meer

Eerste Nieuwsbrief uit

November 2016 - De eerste Nieuwsbrief Gouwe Wiericke is uit. Vanaf nu verschijnt hij 2x per jaar.

Lees meer

Bodegraven-Noord

De plannen voor natuur in Bodegraven-Noord halen de pers.

Lees meer

Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Om het mooie landschap van Gouwe Wiericke te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.

Lees meer