Boerenland, Natuur & Erfgoed-Iconen

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Als regio zorgen wij voor gebiedseigen natuur waar mensen van genieten, we stimuleren de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek zorgen wij ervoor dat onze erfgoed-iconen bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar zijn. Samen met alle partijen in het gebied werken we aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.

Uitgelicht

Veel reacties tijdens Inloopavond Westveen

26 november 2018 – “Een fantastisch idee.” - “Ik denk graag mee.” – “Leuk plan voor natuur, maar het waterniveau moet veilig zijn voor de bewoners.” – “Het wordt niks.” Zomaar wat reacties tijdens de inloopavond over de natuurplannen voor Westveen.

Lees meer

Nieuwsbrief 5: springkussens en drainagebuizen

23 oktober 2018 - In de eerste helft van 2018 is er weer veel gebeurd in Gouwe Wiericke, van springkussens en taart tot 450 km aan onderwaterdrainagebuizen.

Lees meer

Regelingen gebundeld in de Instrumentenkoffer

10 september 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.

Lees meer

450 km buizen om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan

30 augustus 2018 - Uniek in Nederland: een hele polder krijgt onderwaterdrainage. In Lange Weide werden door de bestuurders de eerste meters drainagebuis uitgerold.

Lees meer

2e Nieuwsbrief Bodegraven Noord

Juli 2018 - Het plan voor inrichting van nieuwe natuur in Bodegraven Noord is gepresenteerd aan de Stuurgroep. Lees hier alles over in de nieuwsbrief.

Lees meer

Plan voor natuurinrichting Bodegraven Noord

4 juli 2018 - Een voorstel dat de patstelling doorbreekt tussen de gebiedspartijen in Bodegraven Noord. Dat is het plan voor natuurinvulling.

Lees meer

Veel aandacht voor Oukoop tijdens open dag

9 juni 2018 - Het was druk tijdens de open dag in natuurpolder Oukoop. Natuurwandelingen en gratis ijs trokken veel bezoekers naar Natuurboerderij Hoeve Stein.

Lees meer

Projecten

Natuur&Water

Landbouw

Recreatie

Contact

Wij zijn bereikbaar via:

  • veenweidengouwewiericke@pzh.nl

Veelgestelde vragen

  • Wat is een Veenweide?
  • Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Natuurbeheerplan?
  • Blijft landbouw mogelijk in de gouwewiericke?